Efektiivsest suurepäraseks, 8. harjumus, Stephen Covey

1377693831415

Liidriks olek on valik, mitte positsioon

Kui tahad anda uut laadi panuse, tuleb selleks täiesti uuel moel valmistuda.

Me polnud veel kaugeltki tippu jõudnud, vaid jätnud alles seljataha esimese tõusu

Mis on kõige isiklikum, on ka kõige üldisem- Carl Rogers

Lk. 16- tulemused uuringust

Uue ajastu üleskutse ja vajadus on SUUREPÄRASUS- täiuslikkus, kirglik sooritus ja mõjus panus

Kurjuse võidutsemiseks läheb vaja vaid seda, et head inimesed ei teeks midagi.

Vähesed meist teevad suuri asju, kuid kõik me suudame teha väikseid asju suure armastusega. Ema Teresa

Ei ole midagi jõulisemat kui idee, mille aeg on kätte jõudnud. Victor Hugo

Parim viis panna inimesed õppima on teha neist õpetajad

Eilne hoiab homset pantvangis

Intuitsioon ütleb mõtlemisele, kuhu järgmiseks vaadata

Visioon, distsipliin, kirg, südametunnistus- edasiviiv jõud

Visioon on vaimusilmas tulevikuolukorra nägemine.

Visioon on elle rakendatud kujutlus.

”Kujutlemine on palju olulisem kui teadmine.” A. Einstein

Mälu on minevik. See on piiratud. Visioon on tulevik. See on piiritu. Distsipliin tähendab teist loomist.

”Olla liider tähendab võimet kanda visioon üle reaalsusse.” Warren Bennis

Kirg on visiooni ja distsipliini südames asuv kütus.

Kui suudate anda endale töö, mis ühendab endas vajaduse, teie talendi ja kire, vallandub jõud.

Südametunnistus on sisemine moraalne seadus- see on vaikne hääleke sisimas.

Südametunnistus on sotsiaalne ökoloog, kes kuulab ja tunnetab terviklikku keskkonda

Universaalne südametunnistus- õigluse, aususe, austuse ja panustamise tunne.

Usaldus nõuab usaldusväärsust.

Ego keskendub inimese ellujäämisele, nautlemisele ja edenemisele, et teised välistada ning on ambitsioonikas.

Südametunnistus õpetab meile, et eesmärgid ja vahendid on lahutamatud.

Machiavelli õpetus- lõppeesmärk pühendab abinõu.

Innusta teisi leidma enda häält- liidri väljakutse- lk. 105

”Iga inimese elus on aeg, mil tema sisemine tuli kustub. Teise inimesega kokku puutudes lahvatab see taas leegiks. Peaksime olema tänulikud inimestele, kes taassüütavad hinges tule.” Albert Schweitzer

Liidriksolek tähendab inimestele nende väärtuslikkuse ja potentsiaali nii selget edastamist, et nad hakkavad seda ka ise endas nägema.

Väärtus ja potentsiaal. Inimesed peavad sisemiselt tunnetama oma väärtuslikkust.

Liidri roll on edastada inimestele nende potentsiaal ja võimalused seda kasutada ja arendada.

Liidriksolek on võimaldamise kunst.

”Liidrid on inimesed, kes teevad õigeid asju.” ”Juhid on inimesed, kes teevad asju õigesti.” Warren Bennis

“Liidriksolek on muutustega toimetulek.” “Juhtimine on keerukusega toimetulek.” Jahn Kotter

”Liidriksolek on liikumise tajumine, edasimineku tunnetamine …” ”Juhtimine on asjade käsitlemine, korra säilitamine, organiseerimine ja kontroll” Kouzes ja Posner

”Liidrid muretsevad selle pärast, mida asjad inimestele tähendavad.” ”Juhid muretsevad selle pärast, kuidas asjad saaksid tehtud.” Abraham Zaleznik

”Liidrid on arhitektid …” ”Juhid on ehitajad.” John Marriott

”Liidriksolek keskendub ühise visiooni loomisele …” ”Juhtimine on töö kavandamine, kontrollimine.” George Weathersby

Asjade puhul ei saa kasutada ”liidriks olemist.

Asjadel pole valikuvõimet ega -vabadust. Inimesi saab suunata liidrina. Mis vajab juhtimist, kontrollimist? Raha, kulud, informatsioon, aeg, struktuur, süsteem, protsessid, inventar, füüsilised ressursid, rajatised, tootmisvahendid.

Organisatsiooni käitumise uurimine tähendab inimloomuse uurimist ja mõistmist.

Tegelikult pole olemas midagi sellist kui organisatsiooni käitumine. On ainult individuaalne käitumine kollektiiviks vormistatud organisatsioonis.

Missioon määrab strateegia ja strateegia omakorda struktuuri.

”Meie ees seisvaid suuri probleeme ei ole võimalik lahendada samal mõtlemistasandil, kus olime siis, kui need probleemid tekitasime.” Albert Einstein

”Ma ei annaks viigimarjagi lihtsuse eest keerukuse siinpoolsel küljel; kuid annaksin oma parema käe lihtsuse eest keerukuse kaugemal küljel.” Oliver Wendell Holmes

”Kõik organisatsioonid on on täpses kooskõlas tulemustega, mida nad saavad.” Arthur W. Jones

Organisatsiooni edu sõltub hingest (südametunnistusest, usaldusest), mõistusest (visioonist), kehast (luustik, süsteem, protsessid) ja südamest (kirg, emotsioonid, entusiasm). Milline on ajastu reageering nendele neljale kroonilisele probleemile? Kui usaldust on vähe ja pole moraalset autoriteeti, siis on keskne tegelane boss- tema teab kõike kõige paremini. Kuna pole ühist visiooni ega väärtusi, võtavad võimust reeglid. Kooskõlastamatus- tegevus pole tõhus. Jõuetuks muutmine- inimesi tuleb pidevalt kontrollida, usaldust pole.

Liidri 4 rolli on liidriksoleku neli omadust: visioon, distsipliin, kirg ja südametunnistus.

Südametunnistus- eeskujuks olemine, näidata head eeskuju

Visioon- rajaleidmine, ühiselt suuna määratlemine

Distsipliin- kooskõlla suunamine, süsteemi rajamine ja juhtimine, et suunast kinni pidada

Kirg- võimendamine, talendi keskendamine tulemustele, mitte meetoditele; inimestele tegutsemisviisi kättenäitamine ja abi andmine (kui seda vajatakse)

Lk. 128,129- Keskpärasuse ja suurepärasuse erinevus (joonis)

Eeskujuks olemine ja raja leidmine- lk. 135

”Meil tuleb saada muutuseks, mida me maailmas otsime.” Gandhi

Eeskujuks olemine on kõigi liidrite pingutuste hing ning kese.

Harjumust reageerida sisemisele soovile midagi muuta saab alguse meie arusaamadest ehk HOIAKUTEST, s.t. valikust- valikust kasutada mõjutamise häält.

Ohvriksolek annab ära Teie tuleviku. Iga kord, kui Te mässite oma emotsionaalse elu ümber teise inimese nõrkuste, annate Te oma emotsionaalse vabaduse selle inimese kätesse ja lubate tal jätkata Teie elu vussikeeramist.

Vana Kreeka mõjutamisfilosoofia- ETHOS (SQ), PATHOS (EQ), LOGOS (IQ)

Kujundage usaldusväärsus (USALDUS), püüdke kõigepealt mõista ja seejärel olla mõistetud.

Põhiküsimus on alati: Mis on parim, mida ma saan neis oludes teha? Ärge kunagi öelge inimestele, mida teha ja nad üllatavad Teid oma leidlikkusega.

90 protsenti kõigist liidrite läbikukkumistest on iseloomu läbikukkumised.

”Ükski inimene ei saa tegutseda ühes valdkonnas õigesti, kui ta samal ajal tegutseb teises eluvaldkonnas valesti. Elu on jagamata tervik.” Mahatma Gandhi

”Väärtused on nagu sõrmejälg. Kellelgi pole samasuguseid, kuid Te jätate neid kõikjale, millega tegemist teete.” Elvis Presley

”Olla usaldatud on suurem kompliment kui olla armastatud.” George MacDonald

Printsiibid: – Püüa kõigepealt mõista – Lubaduste pidamine – Ausus/ avatus – Lahkus/ vastutulelikkus – Võidan/ võidad või asi jääb katki tüüpi mõtlemine – Ootuste selgitamine – Lojaalsus eemalviibijate suhtes – Vabandused – Tagasiside saamine ja ”mina” teadete edastamine – Andestamine

”Valetamine teeb probleemist tuleviku osa, tõde teeb probleemist mineviku osa.” Rick Pitino

4 mõjusat väljendit: Palun, Tänan Teid, Ma armastan Sind, Kuidas saan Teid aidata

”Viha on hape, mis suudab teha rohkem kahju anumale, milles see seisab, kui kohale, kuhu seda valatakse.” Mahatma Gandhi

Andestamine nõuab alati ohverdust.

”Kohelge inimest sellisena, nagu ta on, ja ta jääbki selliseks. Kohelge inimest sellisena, nagu ta võiks olla ja peaks olema, ning selliseks ta muutubki.” Goethe

Usaldus on motivatsiooni kõrgeim vorm.

”Juhid ei peaks konflikti vältima, alla suruma ega eitama, vaid vaatama sellele pigem kui võimalusele.” Warren Bennis

Võidan- võidad mõtteviis- kolmanda alternatiivi otsing- käesurujate näide, lk. 193

Mõistmine ei tähenda nõustumist

Sünergia ei ole kompromiss. See peab olema parem lahendus.

Liidri määratlus- Horst Schulz- lk.219

„Ükski hobune ei lähe kuhugi, kuni ta on ratsastamata. Ükski aur ega gaas ei voola kuhugi, kuni teda pole vangistatud. Isegi Niagara ei olnud pöördunud valguseks ega võimsuseks, kuni tal polnud tunnelit. Ükski elu ei arene suureks, kuni see pole suunatud, pühendatud, distsiplineeritud.” Henry Emerson Fosdick