Esimene võrdsete seas- Patrick J. McKenna, David H. Maister

Esimene

„Primus inter pares”- Esimene võrdsete seas

„Meeskonna sooritus on pigem distsipliin kui ühtekuuluvuse küsimus” Jon Katzenbach

„Tee ka ise seda, mida kuulutad”- „Practise What You Preach”

Rühmajuhil pole alluvaid, vaid kolleegid, kaastöötajad või siis partnerid.

Lk. 15- Rühma efektiivsus (harjutus)

Lk. 18- Sa saad meeskonnaga hakkama, kui oled saavutanud vastupidava ja toimiva suhte iga liikmega eraldi.

Lk. 21- VALMISTUMINE (Kui Sa seda selgeks ei saa, ei hakka toimima ka miski muu)

Sa pead olema keegi, kes suudab saavutada efektiivseid tulemusi teiste inimeste abil/ kaasamisel, abil.

Lk. 23- Juht peab looma ühisomamise tunde

Lk. 24- Oskuste/ suhumise suhe

„Heade mängijate hankimine on üks asi. Raskem on panna nad üheskoos mängima.” Casey Stengel- New York Yankees treener

Lk. 26, 27- Juhi panused

Lk. 29- „Moosese strateegia”- mäe otsa minek, jumalasõna saatmine, selle toomine Iisraeli lastele, öeldes- „Siin on jumala sõna. Innustuge!”

Lk. 31- Treeneri roll (eestvedajad/ managerid)

Lk. 50- Sinu edu eestvedajana sõltub sellest, kas inimesed peavad Sind usaldusväärseks nõuandjaks.

Lk. 54- Sulle peavad meeldima inimesed, kellega töötad

Lk. 56- „Kes suudab inimest unistama panna, võib vallutada maailma.” Dale Carnegie

Lk. 60- Suurem osa juhendamisest on seotud emotsioonidega

Lk. 74- Lävimine ükskõik millise inimesega toimib alati kahl tasandil: sisu (millest räägitakse) ja usaldus (ehitavad/ lammutavad)

Lk. 83- Saavuta luba juhendada

Lk. 84- Juhendamine on tegevus, mitte tiitel ega positsioon

Lk. 90- Korrigeeriv tagasiside

Lk. 92- Kõige olulisem element tulemuse saavutamisel on enesekindlus

Lk. 96- Iga nõustaja peab otsustama, millisel moel ta on aidanud teistel edu saavutada

Lk. 101- Kuula, et saavutada üksmeel

Lk. 103- Aktiivne kuulamine

Lk. 104- Kuulamistehnikad

Lk. 111- Kohtle erinevaid inimesi erinevalt

Lk. 114- David Merrill’ i tehnikad

Lk. 118- Enesekehtestamine ja reageerimisvõime (stiilitabel)

Lk. 127- Stiilide iseloomuomadused

Lk. 137- Abista mahajääjaid

Lk. 139- Ebaproduktiivse töötaja ümberpööramine

Lk. 147- „Primadonnad”

Lk. 152- Tipptegijad naudivad erikohtlemist

Lk. 157- Kuidas võita inimeste toetus muudatustele

Lk. 158- Inimesed on vastu sellele, milleks teised neid sunnivad, mitte sellele, mida nad ise on otsustanud teha

Lk. 159- Muudatuste juhtimine

Lk. 169- Rühma eesmärgid (kas need on kindlad ja selged)

Lk. 172- Vastuolu- Ei ole mõtet taotleda kasu meeskonna tegevusest või eesmärgi saavutamisest, kui rühm ei ole läbi mõelnud või ei soovi tegeleda selle eesmärgi saavutamiseks vajalike asjadega

Lk.177- Tööta välja rühma reeglid, põhimõtted, mängureeglid

Lk. 181- Parimad reeglid

Lk. 193- Kasvata usaldust meskonnas

Lk. 197- Millest usaldus koosneb?

Lk. 207- Esita väljakutse!   Ükskõik, millise tegevusega ka tegemist ei oleks, tundub, et põhinõudeks on selge väljakutse. „Elu on kas julge seiklus või mitte midagi.”

Lk. 212- Väljakutse arendamine

Lk. 217- Head koosolekutavad

Lk. 218- Millist kasu peaksid rühmakoosolekud meile tooma?

Lk. 221- Teadmiste jagamise/ oskuste arendamise koosolek

Lk. 224- Tegevuste planeerimise koosolek

Lk. 235- Jaga tunnustust! Paljude inimeste tööelust puudub mistahes tunnustus või kiitus

Lk. 236- Ettepanekud tunnustuse väljendamiseks

Lk. 245- Konfliktide lahendamine

Lk. 248- Konfliktide liigid

Lk. 253- Tegelemine kriisidega

Lk. 274- Hea mentorlussüsteem (igaüks peab olema mentor, igaühele peab olema määratud mentor)

Lk. 276- Proffessionaalsete teenuste firmadel pole müüa mitte midagi peale oma inimeste

Lk. 291- Kuidas mõõta rühma edu?

Lk. 311- Milleks see kõik? VÄLJAKUTSE