Tulemuslikkuse treenimine, autor John Whitmore ja Timothy Gallwey

tulemuslikkusetreenimine

Tulemuslikkuse treenimine, autor John Whitmore ja Timothy Gallwey Coaching keskendub tuleviku võimalustele, mitte mineviku vigadele. Coachingu kõige olulisem eesmärk on parandada töö tulemuslikkust. Couch peab mõtlema inimeste potentsiaalist, mitte senistest tulemustest. Inimeste parima väljatoomiseks peame uskuma, et neis on peidus parim- aga kuidas me teame, et see seal on, kui palju seda on ning kuidas me selle sealt kätte saame?

Edukas coachinguks peame inimeste varjatud võimekusse suhtuma tavapärasemalt optimistlikult. Coachimise kaks võtmeprintsiipi- teadlikkus ja vastutus. Harjutus. Mitut protsenti oma võimekusest kasutad Sa töö juures? Mis tõendab, et Sa ei kasuta 100% oma võimekusest? Millised välised ja sisemised takistused ei lase Sul rakendada ülejäänud osa võimetest? Mõned välised takistused:

  • minu tegevusi piiravad ettevõtte struktuurid ja tavad
  • pole julgustamist ega sobivaid võimalusi
  • ettevõtte/ ülemuse juhtimisstiil ei soosi seda

Mõned sisemised takistused:

  • hirm ebaõnnestumise ees
  • enesekindluse ja eneseusu puudumine
  • kõhklused

Oma eneseusu suurendamiseks peavad inimesed peale eduelamuste kogumise mõistma, et edu võtmeks on nende endi jõupingutused. Coachingu põhiliseks ja alatiseks eesmärgiks on inimeste eneseusu tõstmine, sõltumata ülesandest või teemast. Alluv tajugu juhis toetust, mitte ohtu! Kes suunda ei muuda, jõuab sinna, kuhu teda viiakse. Vastutus nõuab valikut. Valik eeldab vabadust. Hea caochingu selgrooks on TEADLIKKUSE ja VASTUTUSE suurendamine. Teadlikkus tähendab ”asjaga kursis, mittevõhiklik olemine.” Teadlik olemine eeldab millegi teadmist tänu tähelepanelikule jälgimisele või nähtu, kuuldu, tunnetatu vms tõlgendamisele. Teadlikkus on teadlik olemine sellest, mis toimub Sinu ümber. Eneseteadlik on teadlik olemine sellest, mida koged Sina ise. Sisend- protsess- väljund. Vastutuse tunnetamine eeldab alati valikuvõimalust. Lahenduse võti peitub Sinu meeleseisundis (hoiak) + Teadmised (tehnika) + Kogemused (vormisolek) Coach ei ole probleemi lahendaja, õpetaja, konsultant, instruktor ega isegi ekspert. Ta on peegel, abistaja, nõustaja, teadlikkuse tõstja. Coachi omadused- kannatlik, erapooletu, toetav, huvitunud, hea kuulaja, läbinägelik, teadlik, eneseteadlik, tähelepanelik, järjekindel. Coachil ei pea olema kogemusi või tehnilisi teadmisi valdkonnas, milles ta coachimist teeb. Eksperdi jaoks on raske, kuid mitte võimatu olla hea coach. Käskimine või suletud küsimuste esitamine vabastab inimesed vajadusest mõelda. Avatud küsimused panevad ise mõtlema. Coachi jaoks on vastustel teisejärguline tähtsus. Informatsioon ei ole mõeldud temale isiklikuks kasutamiseks ning see ei pea olema täielik. Peab ainult teadma, et coachitaval on vajalik informatsioon. Tema vastused osutavad tihtipeale sellele, millist laadi küsimusi coach järgmisena esitama peab, ning samal ajal võimaldab see tal jälgida, kas coachitav on liikumas lahenduste poole või teeb midagi, mis on kooskõlas ettevõtte eesmärkidega. Lk. 48- Näidisküsimused, mis on coachimisel abiks. GROW mudel- eesmärgid (goals), reaalsus (reality), võimalused (options), tegevused (will) Lk. 50- Juhtimine coachimise abil (skeem) Teadlikkus ja vastutus on tunduvalt olulisemad kui Grow mudeli järgimine. EESMÄRGI SEADMINE ”Tahan” on parem motivaator kui ”pean”. Tahan enda pärast, pean sinu pärast. Enesemotivatsioon tekib vaid siis, kui sul on võimalus valida. Eesmärk- SMART: Specific- konkreetsed Measurable- mõõdetavad Agreed- kokkulepitud Realistic- realistlikud Time phased- ajaliselt määratletud Eesmärk- PURE: Positively stated- positiivselt sõnastatud Understood- mõistetavad Relevant- asjakohased Ethical- eetilised Eesmärk- CLEAR: Challenging- väljakutset pakkuvad Legal- legaalsed Environmentally sound- keskkonnasõbralikud Appropriate- sobivad Recorded- kirjapandud REAALSUS Kui reaalsus on selge, näeme eesmärke teravamalt. Meil on võimalik valida ja kontrollida seda, millest me teadlikud oleme, kuid see, millest me teadlikud ei ole, kontrollib meid. Coachingu reaalsuse uurimise faasisi peaksid küsimused enamjaolt algama küsisõnadega ”mida”, ”millal”, ”kus”, ”kes” või ”kui palju”. Küsisõnu ”kuidas” ja ”miks” tuleks kasutada harva. Need kaks sõna kutsuvad esile analüüsi ja arvamuse, samuti kaitseseisundi, samal ajal kui teised küsisõnad eeldavad vastuseks fakte. Coachingu reaalsuse uurimise faasis on faktid olulised. Soovitud küsimused: ”Mida sa seoses sellega siiani oled ette võtnud?” ”Millised olid selle tegevuse tagajärjed?” Kui oled kindel, et sul ei ole enam rohkem ideid, mõtle välja veel üks. Üheksa punkti harjutus- ühenda 9 punkti, kasutades ainult nelja sirgjoont. Pliiatsit paberilt tõsta ei või ja ühtegi joont üle tõmmata ei tohi. Otsuseni jõudmine: ”Mida sa kavatsed teha?” ”Millal sa kavatsed seda teha?” ”Kas see tegevus on sinu eesmärgiga kooskõlas?” ”Milliste takistustega sa kokku võid puutuda?” ”Kes peab sellest teadma?” ”Millist toetust sa vajad?” ”Kuidas ja millal sa kavatsed seda toetust saada?” ”Mida oled sa veel kaalunud?” Hinda skaalal 1-10 oma veendumust, et teed kokkulepitud tegevused ära. ”Mis ei lase sel olla 10?” Kui tähtis on tegutsemise kvaliteet või kogemusest õppimine, on coaching kohustuslik. Kui kumbki pole tähtis, siis käsuta ja nõua. Tulemuslikkus- nõutavate tegevuste teostamine Lk. 86- Johnsonville`i Vorst Lk. 90- Õppimise 4 etappi: – Mitteteadlik ebakompetentsus- madal tulemuslikkus, mitte mingit eristamist ega mõistmist – Teadlik ebakompetentsus- madal tulemuslikkus, puuduste ja nõrkade külgede märkamine – Teadlik kompetentsus- parandatud tulemuslikkus, teadlik, kuid mõnevõrra ebaloomulik pingutus – Mitteteadlik kompetentsus- loomulik, integreeritud, automaatne kõrgem tulemuslikkus Kui kohtled inimesi nagu eesleid, siis nad ka käituvad nagu eeslid. Mida lähemale me jõuame oma ainulaadse potentsiaali täielikule kasutamisele, seda suuremat naudingut me kogeme. Lk. 104- Coachingu küsimused mõtte ja eesmärgi leidmiseks Halb tagasiside hindab tegija isikut. Tõhus tagsiside kirjeldab tehtut. Juhil on ainult kaks ülesannet: esiteks vaadata, et töö saaks tehtud, ja teiseks toetada inimesi nende arengus Coachimise protsess: Mida sa tahad? Eesmärk (Goal) Mis toimub? Reaalsus (Reality) Mida võiksid teha? Võimalused (Options) Mida ette voted? Mida teeme (Will) Sa võid panna inimese jooksma, kuid Sa ei saa panna teda jooksma kiiresti.