Usalduse kiirus- “The speed of Trust”, Stephen Covey

the_speed_of_trust_stephen_covey-2

Kiirus sünnib siis, kui inimesed … tõesti usaldavad üksteist. Edward Marshall

Kui Sa pole kiire, oled Sa surnud. Jack Welch

Usaldus tähendab kindlustunnet, usalduse vastand usaldamatus aga kahtlust. Mõtle hetkeks mõne inimese peale, kellega Sul on usalduslik suhe. Kirjelda seda suhet? Mõtle mõne inimese peale, kellega Sul on väheusalduslik suhe. Kirjelda seda suhet? Sel hetkel, kui hakatakse kahtlema inimese motiivides, muutub kahtlaseks kõik, millega ta tegeleb.

Mahatma Gandhi uuring- Kas võib usaldada teisi inimesi? Mitu 5 vastanutest vastas positiivselt? Aafrika- 18% Ladina- Ameerika- 23% Suurbitannias on see langenud viimase 40 aasta jooksul 60% -lt 29%- ni Holland- 60% Taani, Rootsi, Norra- 68%

Igasugused suhted luuakse ja neid hoitakse usalduse kaudu. Suhteid võib ka lõhkuda ja hävitada usalduse puudumisega. Kui usaldus väheneb, väheneb sellega ka kiirus ning kulud suurenevad.

Maailm muutub väga kiiresti. Enam ei võida suured väiksemaid. Nüüd võidavad kiired aeglaseid. Rupert Murdoch

Kõrgemaid väärtusi, nagu usadust ja ausust, saab tõlkida otse käibeks, kasumiks ja rikkuseks. Patricia Aburdene

Usaldamatus kahekordistab ettevõtluse hinda.

Strateegia x Täideviimine= Resultaat (Strateegia x Täideviimine) x Usaldus= Resultaat

Tööle asudes peaks Sinu peamiseks vastutusalaks olema usalduse loomine. Robert Eckert

Vähesed asjad suudavad aidata inimest rohkem kui talle antud vastutus ja teadmine, et Sa usaldad teda.

Ülesanne. Mõtle kellegi peale, keda Sa usaldad. Miks Sa teda usaldad? Mis on see, mis tekitab selles suhtes kindlustunnet? Mõtle kellegi peale, kes usaldab Sind. Mis Sinus tekitab teistes Sinu vastu usaldust? Usaldus sõltub kahest asjast: iseloomust ja pädevusest.

Iseloom- ausus, motiiv, Sinu kavatsused teise inimese suhtes jm.

Pädevus- võimed, oskused, tulemused, saavutused jm.

Usalduse 5 lainetust: – Eneseusaldus – Suhteusaldus – Organisatsiooniline usaldus – Turu- usaldus – Ühiskondlik usaldus