Kaunist jõuluaega ja head aasta lõppu!

Jõulud

Soovin kõigile koostööpartneritele, tuttavatele ja selle lehekülje külastajatele kaunist jõuluaega ja head aasta lõppu! 2016 jätkame uue hooga!

Suhtlemise valem

Suhtlus

MÕTLE : Kas Sa oled teada saanud, otsustanud või teinud midagi, mis võiks teiste inimeste jaoks tähtis või huvitav olla?     SIIS OTSUSTA:         a – kellega?                                        b – millal?                        c – mis moel?   Sa kavatsed suhelda.

Oluliste tegevuste näitajad

OTN

Oluliste Tegevuste Näitajad (OTN) on “esmapilgul” faktid tegevuste kohta, mis aitavad suunata pingutusi, panuseid. Igal tasemel vajavad juhid teatud näitajaid, mis aitavad neil selgitada valdkondi, mis vajavad juhtkonna suuremat tähelepanu. Müügijuhid vajavad fakte selleks, et varakult näha, kas meeskonna tegevus läheb positiivses või negatiivses suunas ning seeläbi suunata oma aeg ja tegevus vastavalt.   Määratledes […]

Motivatsioonist üldiselt

Motivatsioon

Sinu meeskonna  töösooritus sõltub nii meeskonna liikmete suutlikkusest kui sellest panusest, mille nad oma töösse panevad. Panus ehk jõupingutus aga sõltub nende valmidusest, entusiasmist ja vajadusest oma tööd hästi teha. Jõupingutuse määrab ära iga üksikisiku motivatsioon. Sinu kui juhi kohus on see ära tunda, seda mõista ja stimuleerida.   Selle äratundmine, mis inimesi motiveerib, ei […]

Motiveerituse kahandajad

Madal motivatsioon

Kui arukas kollektiiv, kes on valmis korralikult tööd tegema, kaotab oma motiveerituse, on see täpselt samavõrd juhtimisprobleem kui tööst vähe huvitatud töötajate motiveerimine. Usinad ja tööst huvitatud inimesed tahavad tavaliselt tunda, et nad on midagi korda saatnud, soovivad tunnustust või kindlustunnet; tulemused peaksid vastama tööpanusele. Kui juhtide tegevus seda vajadust ei arvesta, võivad ka kõige […]

Raha kui motivaator

Raha

Raha tähtsus motivaatorina tekitab suuri lahkarvamusi nii teoreetikute kui ka juhtide-praktikute seas. Siiski ei vaidlustata järgmist: Raha ei ole ainus motivaator Raha ei ole alati motivaator Raha ei ole motivaator kõigi jaoks Raha on peamine mõjutusvahend teatud inimeste jaoks Raha on tavaliselt üks mõjusamatest motivaatoritest Puudulik / ebaadekvaatne tasustamine võib olla üheks mõjusamaks demotivaatoriks Enamik […]

Meeskonnajuhi roll erineb juhataja rollist

Meeskonnajuht

Meeskonnajuhi roll erineb juhataja rollist. Meeskonnajuht ei saa üldjuhul käituda ülemusena. Selle asemel peab ta saavutama tulemusi, käitudes algataja, eeskuju, läbirääkija ja treenerina. Meeskonnaidentiteet aitab inimesi koos hoida ja ühiseid jõupingutusi suurendada. Meeskonnaidentiteet ja ühine vastutus on lahutamatult seotud. Kui tahate meeskonnaidentiteeti tugevdada, siis valige oma meeskonna liikmeid väga hoolikalt. Kaasake inimesi, kelle arvates on […]

Konflikti maandamise harjutus

Konflikti juhtimine

Paljudel juhtudel on inimeste- või gruppidevahelise konflikti põhjuseks suutmatus teist poolt ära kuulata. Sellal kui üks pool esitab oma seisukohta ja seda toetavaid argumente, teine osapool lihtsalt ootab võimalust vahele segada ja oma arvamust avaldada. Tegelikult räägivad mõlemad üksteisest mööda. Konflikti maandamise võimalused paranevad pea alati siis, kui mõlemad pooled lõpetavad sellise käitumise, kuulavad üksteist […]

Konfliktide juhtimine

Konflikt

Nagu kõikide teistegi inimkoosluste puhul, nii võivad ka meeskondades tekkida konfliktid. Meeskondadesse koondatud inimeste mõtteviiside ja oskuste mitmekesisus tegelikult isegi suurendab konfliktiohtu. Erinevate mõtteviiside ja kutsealaste harjumuste kokkusobitamine ei pruugi alati harmoonilist tulemust anda. Näiteks: tootearendusmeeskonna insenerid võivad vihastada rahandusspetsialisti peale, kes muretseb nendepoolsete ettepanekute kulukuse pärast. “See tüüp ei oska ju isegi kruvikeerajal ja […]

Meeskonna loovuse juhtimine

Loovus meeskonnas

Meeskonnapõhise töö puhul on loovus üldjuhul tähtsal kohal. Isejuhtivad meeskonnad peavad leidma viise, kuidas teha sama tööd üha kiiremini, paremini ja odavamalt. Samas moodustatakse ka projektimeeskondi selleks, et käsitleda ainulaadseid probleeme ja võimalusi – asju, mis ei kuulu rutiinse töö valdkonda. Mõlemat liiki meeskonnad saavad oma liikmete loovusest kasu lõigata. Enamik inimesi peab loovust väga […]