Koostööpartnerid

Suuremaid koolitusprogramme valmistan ette koostöös alljärgnevate koolitusorganisatsioonidega:

Lisaks olen pakkunud omapoolset oskusteavet viimase 18 aasta jooksul rohkem kui 100 erinevale ettevõttele sisekoolituste läbiviimisega ning kuni 500 ettevõttele avatud kursuste pakkumisega.