Ärge pakkuge valmis lahendusi, lahendage probleemid üheskoos

Probleemi lahendamine

Kas tunnete, et teil on raske veenda töötajaid oma lahenduste õigsuses? Kas alluvad ei taha teie plaane hästi omaks võtta? Põhjus on selles, et see on teie plaan, mitte nende oma. Kaasake nad plaani koostamisse ja küsige nende arvamust kogu plaani elluviimise perioodi vältel. Nii leiate lahendused, mida kõik võivad omaks pidada. Loomulikult jõuate lahenduseni aeglasemalt, kui te seda töötajatega arutate. Ent kumba te eelistate: kas kulutada veidi rohkem aega õige lahenduse leidmiseks või rabeleda selle nimel, et parandada kõiki neid “lahendusi”, mis on kõlbmatuks osutunud? Kui kaasate alluvad probleemide lahendamise protsessi, saate vastutasuks enda käsutusse paremini motiveeritud ja enesekindlamad töötajad. Lisaks saate ka paremaid lahendusi. Protsess on järgmine:

  • Määratlege võimalus. See on küll juhtimisalane klišee, ent toimib sellegipoolest: probleem on tegelikult väljakutse ja väljakutse on võimalus.
  • Määratlege eesmärk. Kui võimalus on defineeritud, muutub eesmärk tavaliselt endastmõistetavaks. Veenduge selles. Sõnastage see nii, et kõik seda mõistaksid ja sellega nõus oleksid.
  • Määratlege vajalikud tegevused. Kui teil on selgelt defineeritud eesmärk, muutub selle saavutamiseks vajalike sammude paikapanemine palju lihtsamaks.
  • Koostage plaan. Kes mida teeb? Ning millal peavad nad oma ülesannetega valmis saama? Mis tahes plaani tähtsaimaks elemendiks on järgmine samm. Mida me järgmisena ette võtame?
  • Looge hindamisstandard. Kuidas me teame, et oleme tööga lõpule jõudnud?
  • Kinnitage mõistmist. Veenduge enne planeerimissessiooni lõpetamist, et kõik saavad sellest, mida te olete otsustanud, ühtemoodi aru. Korrake ja parafraseerige olulisemaid punkte ning pange need kirja, et kõik saaksid need üle vaadata.
  • Pange järgmised tegevused paika. Hoolitsege selle eest, et kõik teaksid, mida nad järgmisena tegema peavad ning määrake seejärel tegevusaruande esitamise tähtaeg.

Arutelud peaksid olema võimalikult sundimatud ja avameelsed. Siin on kolm moodust, kuidas seda saavutada. Enne üheainsale lahendusele keskendumist üritage töötajatelt võimalikult palju tagasisidet saada: nii saate hulgaliselt ideid, mille hulgast valida. Arutage ideed – selle väljapakkuja isik ei puutu asjasse: teie eesmärk on rääkida plaanidest, mitte isikuomadustest.

Kui idee pakkuja on hingega asja juures, siis võtke tema mõtteid tõsiselt: mitte miski ei takista probleemide loomingulist lahendamist rohkem kui naeruvääristamine.

Pange vastu kiusatusele panna ettepaneku teinud isik seda ka ellu viima. Te soovite ju innovatiivsust toetada, kas pole nii?