Ärge rääkige liiga palju- olge hea kuulaja

Kuulamine

Koolis pööratakse palju tähelepanu sellele, et õpetada meid hästi suhtlema ja ennast väljendama.

Ent kes küll õpetaks meid teisi inimesi ära kuulama?

Oskus teisi inimesi ära kuulata on juhi jaoks ülioluline omadus, eriti siis, kui te tahate juhtida läbi treenimise.

Kui olete kohtumise/vestluse eelnevalt kokku leppinud, siis tehke kindlasti oma kodutöö ära enne, kui teie töötaja kohale jõuab. Kui vaja, siis võite tema isikuandmed veel kord üle vaadata, võtta mõni asjassepuutuv telefonikõne või mõelda läbi need küsimused, mida teil arutada tuleb – teha kõik selleks, et vestluseks valmis olla.

Töötaja saabudes pange kõik muud asjad kõrvale ja suunake kogu tähelepanu temale. Hoidke silmsidet. Nii näitate oma huvi ja siirust, saades ühtlasi rohkesti teavet selle kohta, kuidas töötajad end tunnevad ja kui hästi nad teid mõistavad.

Enne vastamist kuulake ära, mida töötajatel öelda on. Kui arvate end teadvat, mida teie vestluspartner öelda kavatseb, siis võite üsna kindel olla, et te eksite. Olge kannatlik. Olge keskendunud. Ja seiske vastu kiusatusele rääkijat katkestada.

Ärge ignoreerige oma vestluspartneri emotsioone, vaid tunnistage ja kontrollige neid. “Sa näid vihane olevat, Jüri. Räägi mulle, miks.”

Ärge kippuge vägisi vaikust katkestama – ent ärge kasutage vaikimist kui relva. Vaikus võib olla hirmutav, ent vestluspartnerile mõttepausi võimaldamisega näitate üles lugupidamist ja lubate töötajal anda teile mitte ainult kiire, vaid ka sisuka vastuse.

Siin on kolm näpunäidet, mis aitavad teil olla hea kuulaja.

Võtke vastu. Selleks, et mõista, peate kõigepealt kuulama. Olge tasa. Oodake. Ärge tehke ennatlikke järeldusi. Kui vaja, tehke märkusi. Võite ettevaatlikult pinda sondeerida. Keskenduge sellele, mida te kuulete (ja mitte sellele, mida te järgmisena tegema või ütlema peate).

Mõelge järele. Mõelge selle üle, mida te parasjagu kuulete. Üritage kuuldut mõtestada. Pange see sobivasse konteksti. Kui vaja, esitage küsimusi. Kuulamine on aktiivne tegevus!

Sõnastage ümber. Saatke sõnum, mida te enda arvates kuulete, põrkega saatjale tagasi. Tehke seda oma sõnadega veendumaks, et olete sõnumit mõistnud ja sellest õigesti aru saanud. Andke töötajale võimalus öeldut selgitada.

Oskus teisi inimesi ära kuulata pole midagi muud kui eesmärgi saavutamise abinõu. Kui olete sõnumit kuulnud ja mõistnud, peate sellele vastama. Kui arvate, et töötajal ei ole õigus, siis öelge seda. Kui te ei vasta, siis lakkavad töötajad varsti rääkimast.