Iseloom ehk karakter

Temperament_Hans Jürgen Eysencki temperamendiring

Iseloomujooned kujunevad välja elu jooksul. Erilise mõjuga nende kujunemisele on lapsepõlv ja kodu.

Kreeka keelest charakter - joon, märk, tähendab iseloomu, iseloomutüüpi.
 Idamaine rahvatarkus ütleb, et külvad teo – saad harjumuse; külvad harjumuse – saad iseloomu; külvad iseloomu – saad saatuse.
Võime öelda, et meie igapäevastel tegemistel ja harjumustel on iseloomu kujunemisel ja ka kujundamisel väga oluline osa. Kui tahame enda juures midagi muuta, siis on kõige parem alustada väikestest sammukestest ja muuta midagi oma harjumuste juures.
Kui tahame endas arendada näiteks täpsust, siis võiksime päeva jooksul märkida paar olukorda, milles tahaksime täpsemad olla ja käitume edaspidi nendes olukordades korrektsemalt (ei hiline, teeme töö tähtajaks ära) – kuni märkame, et selline teguviis ongi saanud harjumuseks ja kujundanud iseloomu.
Endalegi üllatuseks näeme, et üsna paljud olukorrad nii tööl kui ka eraelus lahenevad palju soodsamalt (ülemus hindab täpsust ja korrektsust ning teeb ettepaneku edutamiseks, kodutööd ei võta enam nii palju aega, sest need on täpsemalt planeeritud).
Saame enesega tuttavaks Võime elus sattuda olukorda, kus otsesõnu tahetakse teada, kuidas me ennast iseloomustada oskame. Üks sellise olukorra näide on tööintervjuu. On hea, kui on olemas väike loetelu oma positiivsetest omadustest ja oskus selgitada ka negatiivseid omadusi. Teadlikkus endast aitab leppida ka oma negatiivsete omadustega ning tunnustada ja armastada ennast ja teisi sellisena, nagu me oleme.