Uus koolitus- Meeskonna tulemuslikkuse treenimine

Võitja meeskond

Kuidas viia ellu oma meeskonna eesmärgid ja saavutada parimaid tulemusi? Siin on nüüd Sulle selleks võimalus! Arendades isiklikku autoriteeti, mõjutades meeskonda tulemuslikkusele ja paremale koostööle- need on liidrioskused muutuvas ühiskonnas.

Edukas juht saavutab õigeid ja parimaid tulemusi mitte ainult meeskonna toetusele ja usaldusele tuginedes vaid ka inspireerides meeskonna liikmeid saavutama usaldust iseenda sees, iseenda vastu. Kuidas tulemuslikkuse treenimise protsess kujundada oma meeskonnas vastuvõetavaks? Just neid olulisi juhtimisoskusi kätkeb endas praktiline kursus, mille aluseks on tulemuslikkuse treenimise ja enesehinnangu tehnikad.

See kursus on kombinatsioon juhtimisest, küsimustikest, situatsioonidest, praktilistest harjutustest.

Kursuslased osalevad aktiivselt, selgitavad välja oma tugevad ja nõrgad küljed ning koostavad endale tegevusplaani parandamaks oma senist tegevust.

Kursuslased õpivad, kuidas panna oma meeskond saavutama parimaid tulemusi, kohandades oma juhtimisoskusi hetkeolukorra vajadustele.

KURSUSEL OSALEJAD ÕPIVAD:

- Tulemuslikkuse eesmärgid ja protsessid- neid mida saab juhtida

- Efektiivse juhtimise mudel- lihtne raam, et mõista oma juhi rolli ning selgitada välja tugevad ja nõrgad küljed

- Kuidas arendada ja säilitada isiklikku autoriteeti juhina

- Kuidas püstitada selgeid eesmärke ja hinnata senist tegevust

- Kuidas motiveerida inimesi andmaks endast parimat

- Kasulikud tehnikad, kuidas mõjutada, nõustada ja korrigeerida inimesi

- Kuidas parandada meeskonna sisest infovahetust, suhtlemist

- Kuidas üles ehitada häid isiklikke suhteid ja kuidas rakendada õigeid mittepersonaalseid oskusi eriolukordades

- Kuidas arendada paindlikku ja kohandatavat juhtimisstiili ja kuidas seda sobitada meeskonna iga liikmega

KURSUSE TEEMAKAVA

I päev

 • Tulemuslikkuse tõstmise võimalused
 • Tööpanuse hindamise süsteem
 • Tulemuslikkuse tsükkel
 • Olulisemate tulemusvaldkondade määratlemine
 • Hindamismeetodid
 • Tingimused tulemusnäitajatele- mida saab ja mida ei saa mõõta?
 • Tööpanuse mõjutajad
 • Ebaõnnestumise põhjused- suutmatus või soovimatus
 • 20:80 printsiip tulemuslikkuse treenimisel
 • Tulemusvestlus

II päev

 • Tööpanuse analüüsimine
 • Tulemuslikkus ja juhi roll selles
 • Tulemuslkkkus ja meeskonnaliikmete roll selles
 • Juhi/ liidri roll meeskonna tööpanuse efektiivistamisel
 • Meeskonnaliikmete vajaduste analüüs
 • Juhtimisvajaduse analüüs
 • Suhtlemine, korrigeerimine
 • Erinevad isiksusetüübid, erinevad lähenemised
 • Tööpanuse arenguplaan
 • Motivatsioon, selle kahandajad

KELLELE SEE KURSUS KASULIK ON?

Alates osakonnajuhatajatest, vahetuse vanematest, keskastme juhtidest, kes vastutavad teiste inimeste juhtimise, suunamise, motiveerimise, järelvalve ja tulemuslikkuse eest.

See kursus sobib loomulikult ka nendele tegevjuhtidele, kes peavad hindama teiste inimeste ülesandeid ja tulemuslikkust ning kes soovivad neid oskusi arendada.

Selle kursuse tuum- õpid analüüsima tulemuslikkuse treenimise põhimõtteid, oma juhtimise stiili ja selgitad välja kõiksugu probleemid päris elust võetud näidete, situatsioonide läbi.

Kursuselt lahkud juba konkreetse plaaniga, kuidas parandada oma liidrioskusi ja saavutada oma meeskonnaga paremaid tulemusi.

HUVI JA LISAKÜSIMUSTE KORRAL VÕTA ÜHENDUST!